(Lavet til 1024 x 768 px)

Vær opmærksom på følgende rabatter:

Voksenhold, 2 gange ugentlig..................................................  fratrækkes kr. 200,-

Søskenderabat, ved børn på flere hold....................................  fratrækkes kr.   50,- pr. barn

Familiegymnastik hold nr. 5, med 2 børn på holdet betales 1/2 pris for barn nr. 2 (nævn begge børn på samme blanket)